כתבות

המשך פרויקט נחל מודע

המשך פרויקט נחל מודע

בימים אלו אנו ממשיכים בעבודות להנחת מעביר מים מול קיבוץ שלוחות, בשיתוף מועצה אזורית עמק המעיינות ומשרד החקלאות, במסגרת פרויקט

עידכון לציבור, מאי 2020

עידכון לציבור, מאי 2020

עבודות להוצאת סחף מהנחלים בתקופה זו מבצעת רשות הניקוז עבודות להוצאת סחף ופתיחת ערוצי הנחלים, כחלק מהכנות לעונת הגשמים הבאה

ניוזלטר מרץ

ניוזלטר מרץ

שותפות ושותפים יקרים, החודש עברנו יחד למתכונת של פעילות במצב חירום, בהתאם למגבלות ולהנחיות שהוטלו על כולנו. יחד עם זאת,