המדד קובע: רשות ניקוז ונחלים ירדן דרומי מובילה ביעילות תפקודית

מדד משרד החקלאות מדרג את הרשות כבעלת יכולת גיוס תקציבים וניצולם לטובת ביצוע פרויקטים. איל קנץ, מנכ"ל הרשות: "המשימה היא להמשיך להביא ערך למרחב"

 

רשות ניקוז ונחלים ירדן דרומי מובילה ביעילות תפקודית והכנסות ביחס לתקבולים, כך עולה מתוצאות מדד המצוינות של רשויות הניקוז בישראל, שעורך האגף לשימור קרקע וניקוז במשרד החקלאות*.

מתוצאות המדד, שבחן את כלל הרשויות הניקוז בארץ, עולה כי היקף הביצוע של הרשות עמד על כ- 22 מיליון שקל לשנה בממוצע ועל 96% ניצול של התקציבים שהתקבלו לטובת ביצוע, מה שמעיד על רמת ביצוע גבוהה. גם בהיבט מינוף הכנסות הרשות ביחס לתקבולים מהיטלי ניקוז מובילה ירדן דרומי במקום השני בארץ עם 332%, קרי, הרשות מגייסת תקציב הגדול פי שלוש וחצי מההכנסות מאגרות השותפים.

נתון מעניין נוסף שעולה מהמדד, הוא תפקוד הרשות ביעילות תפעולית, המעידה כי רק 13% מהתקציב מיועד להוצאות ניהול ושוטף, בעוד 87% מהתקציב מיועד לפרויקטים לפיתוח השטח ושימור הקיים.

המדד מתייחס גם למידת שיתוף הפעולה עם בעלי עניין, באמצעות בחינת תקציבים שמגייסת הרשות שלא ממשרד החקלאות, העומדים על 44%  מתקציבה, ומציבים אותה במקום שני בארץ גם בקריטריון זה.

לאור הנתונים הטובים, קיבלה הרשות תקציב של מעל למיליון שקל להכנת תוכנית אב לניהול סיכוני שיטפונות, והיא נמצאת בתהליכי התנעה. עוד צויין במדד כי עד כה ערכה הרשות ריכוז צרכים והכינה תוכנית אב עדכנית. בשלב הבא מכינה הרשות תוכנית עבודה רב שנתית.

איל קנץ, מנכ"ל רשות ניקוז ונחלים ירדן דרומי, הודה למשרד החקלאות על המדד והמשוב החשוב, ואמר כי: "אני רוצה להודות לשותפים שלנו ובעלי העניין, שחתומים יחד איתנו על ההישגים היפים, בראשם הרשויות המקומיות, משרדי הממשלה וגופים וארגונים פעילים ותורמים.

"מבחינתי השאיפה היא לשפר תמיד את הנתונים. באופן יחסי לגודל שלנו ולכמות התשתיות שפותחה במרחב, אנחנו במצב מצוין ועם זאת, עיקר התקציב שלנו בנוי מתקציבים שאנחנו מגייסים בעצמנו – והמשימה היא להמשיך ולהביא ערך למרחב, על-ידי הגברת  רמת המעורבות ו יכולת ההשפעה  אני משכנע שנביא טוב לסביבה ולחברה באזורנו. .

"זה המקום להודות לקודמי בתפקיד, לצוות, למנהלי הרשות ואנשי המקצוע, על ציונים איכותיים וגבוהים ביכולת ביצוע, גיוס וניצול תקציבים. כדי לשמר את היעילות ואת היכולת אנחנו חייבים כל הזמן להמשיך להיות מאוד מכוונים לביצוע ולהצמחת מנופי הפיתוח של המרחב, בראשם פיתוח לאור האינטנסיבייות העירונית באזורנו ובשיתוף פעולה הדוק עם חקלאי הסביבה

בזכות השותפויות, היזמות והפרואקטיביות אנחנו מובילים במדדים. כעת החלנו בהליך השלמת תוכנית אב ומשם עבור לשלב חדש של יוזמה ונקפוץ עוד מדרגה בעולם ניהול השטחים הפתוחים והנחלים".

*המדד פורסם ביולי 2023 והוא מתייחס לניתוח הנתונים לשנים 2020-2022.