הוכרזו המיזמים הזוכים בקול קורא בסכום כולל של 50,000 שקל

מניטור ביולוגי, דרך העצמת נשים ועד לחיבור הקהילות – נבחרו תשעה מיזמים של פעילים חברתיים וסביבתיים ממרחב נחל התבור

הסתיים הליך לפרסום קול קורא, בהיקף של כ-50,000 שקל, במימון רשות הניקוז, לביצוע מיזמים חברתיים-סביבתיים במרחב נחל תבור, והוכרזו הזוכים והזוכות. את המיזם מובילות שירי פידרמן, מנהלת שותפויות וקהילה ברשות וצוות המחלקה, שמסרו כי: "אנו רואים במיזמים אלא חשיבות גדולה לחיבור קהילות אל מרחב הנחל ותרומה חברתית גדולה. בהצלחה ותודה גדולה ליזמים – תושבי מרחב נחל תבור".

המיזמים נבחרו מבין עשרות הצעות, שנבחנו על ידי הצוות המקצועי ועמדו בקריטריונים שנקבעו, כחלק מתהליך פיתוח ותכנון עתיד מרחב התבור, בשיתוף הקהילות.

תקציר היוזמות שנבחרו

קורס צילום על גדת נחל תבור

מיזם שמטרתו שיתוף פעולה אומנותי וחברתי בין תושבים ערבים ויהודים על גדות הנחל

ניטור מגוון ביולוגי

מטרת המיזם להתניע פעילות מקצועית קהילתית בנושא ניטור ושימור מגוון  ביולוגי בנחל תבור

מנווטים יחד אל הנחל

משחק ניווט חוויתי לאורך נחל תבור בשיתוף הקהילות המקומיות. המשחק ייכתב בשתי שפות ערבית ועברית ובהתאמה למגוון גילאים

מצלמות לניטור ביולוגי

חשיפה, היכרות ולמידה על המגוון הביולוגי של הנחל והנגשתו באמצעות מצלמות לאוכלוסייה מגוונות

מיזם משותף להורים צעירים ואנשים עם צרכים מיוחדים

מיזם המשלב פעילות משותפת לאנשים עם צרכים מיוחדים ולילדים צעירים והוריהם, באמצעות מפגשים בנחל הכוללים פעילות אתגרית לאנשים עם מוגבלויות

פעילות שומרי נחל לנוער

חיבור הנוער לטבע ופיתוח אחריות ושייכות אישית לסביבה, לניקיון ולטבע לאורך זמן יחד עם הקהילה

חווה חקלאית חינוכית

מיזם לחיזוק תחושת השייכות לקהילה המקומית לחברה ולערכי ההתיישבות, באמצעות חינוך סביבתי חקלאי

מועדון אופניים

הקמת קבוצות רכיבה משותפות ויצירת שתופי פעולה עם כלל קבוצות האופניים באזור, בדגש על אימונים ורכיבות בשבילי הנחל

העצמת נשים ערביות ויהודיות ליד הנחל

הקמת קבוצת העצמה רב תרבותית לנשים מאזור נחל תבור, במטרה ליצור חיבור קהילות שונות לטבע, דרך פעילויות שונות של ספורט ותרבות