מחברים את הטיפול במפגעי פסולת לפרויקטיי שיקום נחל

חדש! פיילוט לניקיון אגן התבור ולמיון מיטבי של הפסולת למחזור והטמנה, לצד תהליך מיפוי כולל בנחלי האגן

מפגעי פסולת בשטחים הפתוחים ולאורך נחלים הפכו לתופעה נרחבת, שגופים רבים נאלצים להתמודד איתה. פסולת בשטחים הפתוחים יוצרת מפגע סביבתי, אקולוגי ותברואתי, וכן פוגעת בנוף ובאסתטיקה של המרחב וביכולת הציבור ליהנות ממנו. בנוסף לכך, היא מייצרת סיכון מוגבר לשריפות.

המשמעות של הפסולת היא פגיעה במרקם הרגיש של הצומח והחי בסביבת הנחל, הן בנחלים שזורמים כל השנה והן בנחלים עונתיים. בשנת 2023 קידמה רשות הניקוז תוכנית לטיפול במפגעי פסולת באגן התבור, אשר זכתה לתקצוב ראשוני מהמשרד להגנת הסביבה. מדובר בסנונית ראשונה של פיילוט לניקיון אגן התבור ולמיון מיטבי של הפסולת למחזור והטמנה – זאת לצד תהליך מיפוי כולל בנחלי האגן, באמצעות  סיירים מקצועיים. 

"מטרת התוכנית לטפל במוקדי פסולת ברחבי מעלה אגן התבור, תוך נקיטת אמצעים למניעת הישנות המפגעים לאחר הטיפול. לשם כך, הרשות עושה מאמץ לחבר את הטיפול במפגעים לפרויקטיי שיקום נחל", אומר מנכ"ל הרשות איל קנץ.

"טיפול הוליסטי במרחב שכולל שיקום של מערכות אקולוגיות לצד הנגשה לציבור מעלה את ערך המקום בעיני הציבור, ומסייע בשמירה ומניעת פגיעה עתידית", אומרים עוד ברשות הניקוז, ומציינים כי: "חשוב לציין שהפסולת שתיאסף תמוחזר, בין אם בשטח לטובת פעולות פיתוח, ובין אם בפינוי למרכז מיחזור, על מנת למזער הטמנה".

הסקר בוצע תוך איסוף מידע על מיקום המפגעים, סוגי הפסולת ונפחים משוערים. במקביל לסקר בוצע פיילוט לאיסוף, מיון ופינוי מפגעי פסולת בנחל ברק. ממצאי הסקר הצביעו על מספר גדול של מוקדי פסולת קטנים שפזורים ברחבי מעלה האגן, לצד 3 יובלים, בהם יש ריכוז גדול של מוקדי פסולת בכמויות גדולות.

מנתוני הסקר עלה כי ישנם 90 מוקדי פסולת בנחלים, מתוכם 4 ק"מ של מוקדי פסולת גבוהה, 7 ק"מ של מוקדי פסולת בינונית, 14 ק"מ של מוקדי פסולת נמוכה, 36 ק"מ נקיים ו- 20 ק"מ שלא נסקרו.

"אחת התופעות החמורות שמצאנו היא הפער בין הפסולת שנגלתה מעל השטח לבין זו שהוטמנה מתחת לשטח, ופוגעת בנחל, במי הנגר, באיזון הסביבתי ועוד. אין ספק שאתגר הפסולת הוא אחד מהאתגרים הכואבים בניהול השטחים הפתוחים", מסכם קנץ, ואומר כי: "בשלב זה הוחלט לטפל במוקדים הקטנים הפזורים, על מנת להשיג אימפקט על שטח רחב, ולצד זה לבחור באחד המוקדים הגדולים לטיפול משמעותי לצד פעולות שיקום והנגשה", אומרים ברשות הניקוז. בנוסף לפעולות אלה, רשות הניקוז משתפת פעולה עם הרשויות המקומיות, קק"ל והאשכול האזורי, על מנת לקדם פעולות מניעה ופיקוח בכוחות משותפים.

לינק ישיר לסקר – הקליקו

את הסקר ערכה חברת אליאב ש.ט. מיפוי ותכנון סביבתי- אליאב שטול-טראורינג וד"ר רתם אלינסון.