נגישות

חינוך וקהילה

טקס חנוכת נחל השבעה

חיזוק תחושת השייכות של הקהילות באזור לנחלים ולשטחים הפתוחים

מחלקת קהל, קהילה וחינוך ברשת הניקוז עוסקת ביצירת וחיזוק תחושת השייכות של הקהילות באזור לנחלים ולשטחים הפתוחים, במטרה לחבר בין התושבים לערכי הטבע והנוף, להכיר לקהילות את אתגרי רשות הניקוז וליצור מחוייבות לטיפוח ושמירה על אוצרות הטבע והנחלים. בתוך כך, מפעילה רשות הניקוז תוכניות חינוכיות ייחודיות, בראשן "שומרי הנחל", בשיתוף עם המשרד להגנת הסביבה, במטרה להכשיר את ילדי האזור לשמירה על האתרים והנחלים וכן, להכשירם להעביר הדרכות לתלמידים נוספים בבית הספר, ליזום פרויקטים, לחלום חלומות ולצאת יחד להגשים אותם.

בין פעילויות המחלקה:

שילוב קהילות בפרויקטים בנחלים, תוך ביסוס תהליכים והבאתם לביצוע, בשיתוף עם הקהילות, המועצות ומערכות החינוך.

פעילות לקידום הנחלים והשטחים הפתוחים וחיזוק הזיקה של קהלי יעד אליהם: חינוך פורמלי, בלתי פורמלי, גיל שלישי, קהילות ועוד

מתן מענה למגוון קבוצות עניין בשטחי הרשות בתחומי הליבה שלנו (חקלאים, דייגים, מדריכים)

קידום תוכנית האב לשיקום נהר הירדן הדרומי

העלאת המודעות לשמירת הנחלים והסביבה בחברה הערבית דרך שיתוף הציבור ותחושת השייכות של הקהילה אל הנחל
אירוע נחל השבע שלב ב

בין הפרויקטים:

גלילה לראש העמוד