כ- 40 שותפים התכנסו בוועדת היגוי לתוכנית ניהול אגני לנחלי עוטף הר תבור


יעדי התכנית: קביעת מדיניות שיקום, שימור ערכי טבע, נוף ומורשת ויצירת בסיס לתכנית מתאר אגנית, כאשר בתחומה פועלות 10 רשויות מוניציפליות

כ-40 אנשי מקצוע, נציגי משרדים ממשלתיים ורשויות מקומיות, התכנסו לאחרונה ברשות ניקוז ונחלים ירדן דרומי לדיון בתכנית ניהול אגני לנחלי עוטף הר תבור, שבתחומה פועלות 10 רשויות מוניציפליות. רשות ניקוז ונחלים ירדן דרומי יזמה הכנת תוכנית אגנית שמטרתה להתמודד עם שאלת ניהול השטח הפתוח-אגן נחל תבור, הכולל את בקעת כסולות, נחל השבעה ונחל קמה. על פי התכנית, הנרטיב המוביל הינו יצירת שיתוף פעולה אזורי לפתרון בעיות מרחביות, לצד ממשק מקיים בניהול נגר בשטחים הפתוחים ובמרחב הבנוי.

מרשות ניקוז נמסר כי הוועדה דנה במתודולוגיה ובחדשנות שמציעה התכנית, לרבות שיח תרבותי כגורם משמעותי בתכנון ופיתוח המרחב, יצירת פלטפורמה לשיתופי פעולה מרחביים וכן, במגמות פיתוח, לרבות הגדלת המרחב הבנוי, סיווג חלקות חקלאיות, חלוקה לחטיבות נוף, מיפוי מוקדי תיירות, טיולים ואתרים, ועוד.

עוד אומרים ברשות הניקוז כי מדובר בתוכנית חדשנית, שמציגה גישה המתייחסת לכל התחומים המתנהלים במרחב האגן וחותרת לבנות ביניהם מנגנוני שיתוף פעולה מתאימים, תוך התייחסות למגוון הרחב של הקונפליקטים והאינטרסים. מנכ"ל רשות ניקוז ונחלים ירדן דרומי, עובד יבין, הציג גישה זו במהלך הדיון, כאשר לדבריו יש להרבות בשיתופי פעולה מגוונים, לרבות מספר השותפים ותחומי העיסוק, במטרה להפוך את התכנית לכלי עבודה עבור כל הגורמים במרחב האגן.

ניצן פלג, ראש מועצה איזורית גליל תחתון, אמר כי: "הראיה האגנית משתלבת עם האשכולות שמקדם משרד הפנים, וחשוב ליצור חיבורים אליהם בתכנון ובחשיבה הכוללת. הדבר יאפשר לתת משקל לתחומי מיחזור, פיתוח, הטמנה, גזם וכיו"ב לטובת האזור כולו."

עודד הלפרין, ראש מועצה מקומית כפר תבור, אמר כי: "התוכנית מציגה פוטנציאל אדיר. חשוב לשלב תהליך שיתוף ציבור כחלק מהתוכנית ולפעול ביחד עם הקהילות ומערכות החינוך. כמו כן, יש לתת מקום לנושא התחזוקה על מנת להימנע מהזנחה באתרים לאורך השנים. הייחוד באזור הוא השונות התרבותית, ויש להתייחס לכך דרך מיפוי הרשויות ואיסוף הגורמים הרלוונטיים בשטח. בנוסף, יש לשים דגש על הנגשת האתרים לאוכלוסיות שונות ולתושבים".

נתי גלבוע, מנהל מחוז עמקים משרד החקלאות, התייחס לחקלאות ולמחסור במים, ואמר כי: "מדינת ישראל גדלה ונצטרך כל דונם חקלאי כדי לייצר עתודות מזון. מי שמתכנן לבנות על קרקע חקלאית- לא מסתכל קדימה. החקלאות מתפתחת וחשוב לאגם משאבים לשימושי עודפי עפר לעבודות שימור קרקע".

שאדי חורי, מהנדס תאגיד מיאהקום, בירך על ההתכנסות ואמר כי: "אנו מקדמים ראיה סביבתית ורואים חשיבות בעבודה בשת"פ עם רשויות וגורמים נוספים במרחב, כולל גורמים סביבתיים ורשות המים. בימים אלו אנו סוקרים נקודות חיבור של ניקוז וביוב למניעת זיהום בנחלים ומניעת כניסת מי נגר למט"שים".

עובד יבין, מנכ"ל רשות הניקוז המובילה את התכנית, הודה לשותפים, ואמר כי: "התכנית מובילה ראיית ניהול אגני ומזמינה את כל השותפים, בשלב ראשוני זה, לדון בשלושה צעדים מרכזיים שיש לנקוט- גיבוש מסמך מדיניות לניהול אגני, יצירת שולחן עגול לטיפול אגני משותף בפרויקטים חוצים רשויות ופורום חשיבה יזמי לגיוס משאבים לפיתוח ואחזקת האזור".

בוועדה השתתפו גם נציגי הרשויות המקומיות דבוריה, שיבלי אום אל ג'אנם, כפר כמא, נצרת עילית ואיכסאל, וכן נציגי הגופים רשות המים, משרד החקלאות, המשרד להגנת הסביבה, משרד הבינוי והשיכון מחוז גליל, רשות הטבע והגנים, קק"ל, תאגיד מיאהקום, החברה להגנת הטבע ועוד, יחד עם צוות המתכננים המקצועיים.