כיצד מנהלת רשות ניקוז ונחלים ירדן דרומי את אגן ההיקוות הכולל 660,000 דונם?


רשות ניקוז ונחלים ירדן דרומי השיקה סרטון הסברה, שבבסיסו עומדים החזון, המדיניות ותפקידה, במטרה להנגיש את המידע לציבור הרחב ולגורמי המקצוע השותפים לפעילותה

מאי, 2022
לצפייה בסרטון ההסברה >>

שינויי האקלים ופיתוח מואץ גרמו לירידה בשטחי חילחול הנחלים, זיהומם והפיכתם לתעלות תפעוליות – כל אלו הביאו להצפות לאורך השנים האחרונות, וירידה במגוון הביולוגי בנחלים ולאורכם.

איך ניתן לשמור על האיזון בין צרכי הטבע לצרכי האדם?
רשות ניקוז ונחלים ירדן דרומי אחראית על ניקוז זרימת המים הטבעיים באגן הירדן הדרומי, הכולל את נחל תבור, נחל יששכר, נחל חרוד, נחל בזק ויובליהם הזורמים אל נהר הירדן הדרומי. המעיינות הרבים הזורמים אליהם משתרעים על מעל 660,000 דונם של שטחים פתוחים.
גשמים שאינם מסוגלים לחלחל לקרקע ומצטברים במעלה ההר נקראים נגר עילי. מומחי הרשות יודעים לנתב את הזרימות מהנגר העילי אל הנחלים, על מנת למנוע הצפות בשטחים חקלאיים וביישובים.
כאשר מי הנגר העילי זורמים בהר, באזורים מיוערים, מומחי הרשות משהים אותם לטובת השארת מים ביער, הם מאיטים את הזרימות בשביל להפחית הצפות ולהחזיר כמות גדולה יותר של מים לטבע ולסביבה. כך הנחלים חוזרים לזרום במופעם הטבעי, מקור חיים של צמחים וחיות ומקום בילוי לתושבים ומבקרים.

ניהול אגני משותף
הפרויקטים של ניהול המרחב, מתחילים בשלב התכנון, שנעשה בשיתוף עם כ-15 רשויות מוניציפליות, משרדי ממשלה, גופים אזוריים וארציים וקהילות החיות באזור. כך למשל הוקמה מנהלת השטחים הפתוחים בית שאן-עמק המעיינות, שמטרתה לנהל את המעיינות במרחב.
על פי הגישה הניהולית החדשנית של הרשות, כל הקהילות והגופים הציבוריים, החברתיים והעסקיים באזור, הם שותפים מלאים ובעלי עניין בפעילותיה. יחדיו, כולם דואגים לאיזון בין מרחבי הנחל והטבע לחקלאות והתפתחות אורבנית.

חיבור הקהילות לנחלים
הרשות מקיימת מגוון פעילויות חינוכיות וקהילתיות מסביב למרחב הנחל, המאפשרות לתושבים להתחבר לסביבה ולטבע, להכיר את השכנים ולמצוא שותפים לשמירה על מרחב הנחל – העובר ביניהם כחוט מקשר.

רשות הניקוז ונחלים ירדן דרומי חרטה על דגלה לתכנן. לבצע ולדבר עם אנשים באותה עוצמה

לצפייה בסרטון ההסברה >>