סוד ההצלחה: גישת הניהול המשותף לשטחים הפתוחים ולנחלים

בין הגשרים
צוות רשות ניקוז ונחלים ירדן דרומי מביא לחזית את ניהול השטחים הפתוחים והנחלים ומסביר כיצד מייצרים ריבוי תועלות והזדמנויות לטובת הטבע והאדם – סקירה מיוחדת לסיכום 2021

רשות ניקוז ונחלים ירדן דרומי מובילה ניהול אגני משותף של השטחים הפתוחים והנחלים בהיקף של כ- 662 אלף דונם ב- 15 רשויות מקומיות באגן ההיקוות של הירדן הדרומי, הכולל את אגני הנחלים תבור, יששכר, חרוד, בזק והירדן הדרומי.

עובד יבין: "רשות הניקוז מתכננת, מבצעת ומדברת עם אנשים באותה העוצמה"
מנכ"ל רשות הניקוז, עובד יבין, מרכז מאמצים בשנים האחרונות בתהליך שינוי גישת הניהול של השטחים הפתוחים והנחלים, והוא שותף לתהליכי קביעת הגישה האגנית המשולבת, אותה מוביל משרד החקלאות. "במקור, רשויות הניקוז בישראל הוקמו על מנת לנהל את הנגר העילי (מי הגשם) הנחלים וזרימות המים בטבע ובכך למנוע הצפות, אולם עם השנים כולם הבינו כי התערבות וניהול ערוצי הזרימה מחייבת גם התייחסות להיבטים סביבתיים וקהילתיים", אומר יבין, ומציין כי: "פריצת דרך מאוד משמעותית בהיבט הזה עשינו עם כפרי הגליל התחתון, שלראשונה ישבו איתנו לשולחן בשיתוף משרד החקלאות, תאגיד מיאקהום והרשויות המקומיות. התוצאות לא איחרו לבוא ובשנתיים החולפות נכנסו לביצוע פעולות למניעת הצפות בשטחים החקלאיים, לצד תהליכי השהיית וניתוב נגר עילי מדויק ויעיל ושיקום אקולוגי". לדבריו, "היום רשות הניקוז נמצאת במקום שבו היא מתכננת, מבצעת ומדברת עם אנשים באותה העוצמה והתוצאה היא ריבוי תועלות לטבע ולאדם".

"גוף רזה ויעיל שמחובר לשטח"
בראש מליאת רשות הניקוז עומד היו"ר, יורם קרין – ראש המועצה האזורית עמק המעיינות וחברים בה נציגי הרשויות המקומיות וגורמי המקצוע. המדד השנתי של רשויות הניקוז בישראל, שערך האגף לשימור קרקע וניקוז במשרד החקלאות ופיתוח הכפר לשנת הקורונה 2020, ואשר התפרסם לאחרונה, מיקם את רשות ניקוז ונחלים ירדן דרומי במקום השני במינוף ההכנסות ביחס לתקבולים ממכסות, כלומר היקף הביצוע של הרשות מעבר לתקציבי בסיס ממכסות שקיבלה, עמד על 347%. על כך נכתב במדד: "יש להדגיש ביצוע מרשים במדד זה", כמו גם במדד בחינת היעילות התפקודית. הרשות צוינה לטובה, בין היתר, גם במידת שיתוף הפעולה עם בעלי עניין.

יבין מתייחס למדד, ואומר כי: "כל הפרמטרים הטובים של רמות הביצוע הם תוצאה של ניהול מקצועי משותף עם ראשי הרשויות המקומיות, אנשי תכנון והנדסה, החינוך, הקהילות וכמובן משרדי הממשלה וגופים בעלי עניין". עוד לדבריו, "היתרון הגדול של רשות הניקוז הוא החיבור לשטח, לאנשים, למקום. אנחנו גוף רזה, שיודע להגיע לכל מקום ולבצע את העבודות ביעילות ומקצועיות. הערך המוסף שאנחנו מביאים איתנו הוא ההבנה שכאשר 'השופל' נכנס לשטח אז מתחולל שינוי גם במרקם הסביבתי והאנושי, ומייצר הזדמנויות רבות לחיבור בין האנשים לנחלים, להתייעלות החקלאות – ועד לקביעת ותכנון המרחב מחדש".
ענת ברזילי, מהנדסת הרשות, מציינת כי: "כל תהליך מתחיל מגיבוש תוכנית אב אגנית, ומשם אנחנו גוזרים תוכניות מפורטות, נקודתיות ורוחביות, אשר מביאות בחשבון את כלל הצרכים והאיזונים הנדרשים בין האדם לטבע עם הגופים השותפים".

מה קרה בשטח בשנה החולפת?
רשות הניקוז מתמחה בפעולות לניהול הנגר העילי (מי הגשמים) באגנים, לפתיחת ערוצי הניקוז והנחלים ולפיתוחם לתועלת הסביבה והאדם. כך למשל, יצאו השנה לביצוע פרויקטים להקטנת הנגר והספיקה הזורמים ליישובי מעלה נחל תבור, תוך הסטת מי הגשמים מעין מאהל לכיוון ואדי שועיין – נחל ברק בן אבינועם; עבודות במעלה אגן התבור, שמטרתן להשאיר את המים במעלה ההר ולהקטין את הספיקות; הנגשת מפגש בין הנחלים והצבת שלטי פסיפס לאורך נחל קמה ונחל השבעה, עבודות לשימור קרקע חקלאית, ועוד. גלבוע קמינסקי מנהל השטח ברשות מציין כי: "כל העבודות מתבצעות בשיתוף בעלי העניין. כאשר הצוותים והקבלנים שלנו יודעים לתת פתרונות ושירות בנקודות המפגש איתם, תוך שילוב היבטים מקצועיים והבנת מכלול הצרכים".
עוד בתחום ניהול הנגר העילי באגנים, בוצעו עבודות שימור קרקע חקלאית נרחבות ועבודות למניעת סחף קרקעות. אופיר סלע, מהנדס ברשות הניקוז, אומר כי: "ניהול הנגר העילי, ממעלה ההר ועד למורד כולל היבטים מורכבים, ביניהם החלטות היכן להשהות את הנגר וכיצד, ניתובו לנחל והתמודדות עם תועלות לחקלאים וליישובים".

נחל מפתח קהילה – מפתחת נחל
בתוך כך, רשות הניקוז כאמור מבצעת פעולות לשחרור מעיינות לנחל ולסביבה, כחלק מתהליכי החזרת מתנות טבע לאדם. כך הסתיימו השנה עבודות לשיקום מעיין זעטוטה אשר מזין את נחל השבעה – ואדי אל מידי; בוצע שביל חדש מהנחל לכיוון צפון ועד לחיבורו לנחל קשת ליד כדורי מצד אחד ולכפר תבור מצד שני; בוצע שביל גישה חדש למעיינות שועיין – עין מאהל והוסדרה במקום פרגולה, זאת לאחר השלמת פעולות להסדרת ניקוז ועוד.
"מה שמייחד את פעילות הרשות הוא שילובן של הקהילות לאורך כל התהליך, החל מהתכנון, דרך הביצוע ועד לטיפוח הנחלים והמעיינות לאחר סיום הפרויקטים", אומרת שירי פירדמן, מנהלת מחלקת קהל, קהילה וחינוך ברשות, המובילה יחד עם מדריכי הרשות וגורמי החינוך ברשויות עשרות תוכניות ופעילויות בתחומי חינוך והסברה יחד עם הקהילות מסביב למרחב הנחל. "המטרה שלנו היא לייצר תחושת שייכות וגאווה מקומית כשהקהילה רואה בנחל נכס שלה ותורמת לטיפוחו, העשייה המשותפת מחזקת את הקהילה – והקהילות המגוונות המתגוררות לאורכו מתחברות ומועצמות כשהנחל כחוט המקשר ביניהן".