סכנת ההצפות: האם השבת הגשומה היתה אירוע קיצון?

סיכום של בחינת האירוע מלמד על מגמה וצפי לאירועים נוספים בחורף הקרוב, כתוצאה מפיתוח אינטנסיבי של בנייה במרחב ושינויי אקלים


28.12.23

 מנתונים שאספה רשות ניקוז ונחלים ירדן דרומי עד כה, קיימת סבירות כי הגשמים של השבת האחרונה מעידים על אירוע שעלול להתרחש בסבירות של 1%, דבר שיכול להגדיר אותו כאירוע קיצון. טרם התקבלו נתונים סופיים.

סיכום של בחינת האירוע מלמד על מגמה וצפי לאירועים נוספים בחורף הקרוב, כתוצאה מפיתוח אינטנסיבי של בנייה במרחב לצד שינויי האקלים. המסקנות מחייבות את כל הגופים במרחב לבצע הערכות מחודשת.

חשוב להדגיש שהפיתוח האינטנסיבי בערים וביצוע תשתיות רחבות היקף, מצריך גם ביצוע תשתיות ניקוז מתאימות – סוגייה שמאתגרת כרגע את המרחב כולו.

בנוסף, גם ביישובים וכבישים שעד היום פעולות ההגנה שבוצעו סיפקו מענה הולם – אנו סבורים שיש צורך לבצע הערכה מחודשת בשל צפי לעלייה במגמת אירועי הקיצון.

מי מתחזק את מערכות הניקוז במרחב?

רשות הניקוז אמונה על סביבת הנחלים והשטחים הפתוחים באגני ההיקוות במרחב, ונערכת מידי קיץ לתחזוקה וביצוע תשתיות מתאימות. במהלך הגשמים הזרימות בנחלים היו טובות אולם הן מושפעות לא רק מערוצי הזרימה אלא גם מתשתיות הניקוז בתוך הערים והיישובים ומתשתיות ניקוז תחבורתיות בתעלות וכבישים ראשיים – כל אלו מצריכות תחזוקה של גופים רבים השותפים לניהול המרחב, כאשר כלל המערכות משפיעות אחת על השנייה.

שקיפות ואחריות

ברשות הניקוז הוחלט לקחת חלק במאמצי הטיפול באירועי הצפות שהתרחשו בכבישים וביישובים באזור בשבת האחרונה, ולסייע בעזרת נתונים מהשטח, מידע תכנוני ועד להעמדת כלי עבודה לטיפול במקרים דחופים.

בשבוע החולף בוצעו בדיקות לאיתור מקור הנזקים, ואנו נמצאים בקשר שוטף עם כל הרשויות והגופים, כך שיימסר להם מידע חיוני להערכות ותפעול אירועי קיצון.

בנוסף, סייענו לרשויות בביצוע פעולות מידיות להגנה על נפש ועל תשתיות, ועמדנו לצידן גם במקרים של הצפות שמקורן מעבר לתחום אחריותנו הרשמי. מעבר לשליחות שאנו חשים, אנו סבורים ששותפות אמיתית נמדדת גם ביכולת שלנו לתמוך ולהירתם גם ובמיוחד במקרי חירום.

איך נערכים לאירועים דומים?

במידה ומדובר בסכנה מיידית, שעלולה להתרחש בשיטפונות חוזרים ויש בידינו לסייע בפתרון מיידי לפתיחת ערוצי ניקוז – נפעל לסייע לשותפים. השאיפה שלנו היא לתת את הפתרון הכי מהיר "ביום שאחרי".

באשר לשטחים חקלאיים, עבודות שימור קרקע שבוצעו והוכיחו את עצמן כיעילות מנעו הצפות בשטחים. במוקדים שהתגלו הצפות, נפעל למנוע הצטברות נגר ככל שניתן ולסייע לחקלאים.

מעבר לכך, צוותי העבודה של רשות הניקוז ביצעו וימשיכו לבצע עבודות לתיקון שבילים, בורות ופינוי סחף בסביבת הנחלים.

 

המידע מוגש באדיבות רשות ניקוז ונחלים ירדן דרומי