מקדמים הצעת מחליטים לאישור ממשלה: פיתוח נהר הירדן הדרומי והשטחים הפתוחים במרחב

פייסבוק

בפגישה שהתקיימה עם השרה להגנת הסביבה הוחלט לקדם הצעת מחליטים לאישור הממשלה, שתעסוק ביישום תוכנית האב לנהר הירדן הדרומי משני צידיו, ואשר כוללת את תוכניות פיתוח השטחים הפתוחים שמובילה מינהלת בית שאן-עמק המעיינות. את היוזמה מובילות המועצה האזורית עמק המעיינות, עיריית בית בית שאן ורשות ניקוז ונחלים ירדן דרומי

13.1.2022

יורם קרין, ראש המועצה האזורית עמק המעיינות, ז'קי לוי, ראש עיריית בית שאן ועובד יבין, מנכ"ל רשות ניקוז ונחלים ירדן דרומי, החלו לקדם הצעת מחליטים שתובא לאישור ממשלת ישראל – לפיה מדינת ישראל תקצה משאבים ותפעל לפתח את אזור נהר הירדן הדרומי, גבול בין לאומי זורם ואת יחסי השלום עם ירדן, על ידי שיקום הנהר, יצירת עוגנים כלכליים והקמת מרכז בינלאומי לשימור ושיקום נהרות על הירדן דרומי.
ההחלטה לקדם את ההצעה התקבלה על ידי השרה לאיכות הסביבה, תמר זנדברג, בפגישה שהתקיימה בשבוע שעבר במשרדה ובמהלכה הציגו יו"ר מליאת רשות הניקוז יורם קרין ומנכ"ל הרשות, עובד יבין, שורה של נושאים לקידום על ידי הממשלה, בראשם מימוש תוכנית האב לשיקום נהר הירדן הדרומי, בהובלת המשרד להגנת הסביבה והמשרד לשיתוף פעולה אזורי ובשיתוף משרדי ממשלה נוספים.

הצעת המחליטים מתייחסת, בין היתר, לחזון מרחב הנהר – עיר ועמק – מרחב המקיים אקוסיסטם מרובה תועלות, המאזן בין צרכי הסביבה והטבע, הקהילה המקומית, החקלאות, הכלכלה, מטיילים ומבקרים – כל זאת ע"י החזרת מים לטבע מבלי לפגוע בפעילות האדם. החזון, שלשם יישומו הוקמה המינהלת לשטחים פתוחים בית שאן- עמק המעיינות, רואה בשתי הרשויות כמרחב גיאוגרפי אחד, כפרי – חקלאי ועירוני.
נכון להיום, המינהלת מקדמת באמצעות רשות ניקוז ונחלים ירדן דרומי, תוכנית אב לשטחים ותוכניות מים במרחב. בהקשר זה עלה בפגישה עם השרה הצורך לעגן בחקיקה סמכויות שיסייעו למנגנון הניהולי של המינהלת לממש את התוכניות, לרבות תהליכי שחרור מים לטבע, ניהול, פיקוח ואכיפה בשטחים הפתוחים, בנחלים ובמעיינות ותקצוב מתאים לביצוע כול הפעולות.

יורם קרין, ז'קי לוי ועובד יבין, התייחסו להצעת המחליטים ואמרו כי: "הצעת המחליטים שנגיש לאישור וקידום השרה מתבססת על קביעת מדיניות ממשלתית, שתחזק באופן משמעותי את יחסי השלום שבין מדינת ישראל וממלכת ירדן.
"התכנית, שהיא עוד נדבך בשיתוף הפעולה המצוין בין הרשויות, תכלול בתוכה את שימור ופיתוח הירדן הדרומי בצידו המזרחי והמערבי ואת ניהול השטחים הפתוחים, המים והמעיינות באזור, תשמר ותחזק ערכי טבע משמעותיים, תביא לפיתוח ושמירה על הטבע והסביבה, תחזק את הקשר בין הקהילות ותקדם את שיתופי הפעולה האזוריים והבינלאומיים".