דני עטר נתן אור ירוק להקמת מינהלת שטחים פתוחים בגלבוע

המינהלת תוקם על ידי רשות ניקוז ונחלים ירדן דרומי יחד עם גורמי המקצוע במועצה, קרן קיימת לישראל ורשות הטבע והגנים

 

בפגישת עבודה ראשונה שקיים ראש המועצה האזורית הגלבוע, דני עטר, עם הצוות המקצועי של רשות ניקוז ונחלים ירדן דרומי, נסקרו התוכניות והסוגיות בניהול סביבת הנחלים והשטחים הפתוחים בגלבוע. בין היתר, עלו עבודות שימור קרקע בשיתוף החקלאים, פעולות למניעת הצפות והגנה על היישובים, קידום תוכניות טיילות למרחב חרודים ופיתוח אתרים חדשים.

דני עטר אמר במהלך הישיבה כי: "חשוב לשתף את הקהילות בתהליכים ולהעמיק את החיבור עם מערכת החינוך הפורמלית והבלתי פורמלית, כך שניצור תחושת שייכות ומחויבות לטבע, שהוא אחד הנכסים המשמעותיים של הגלבוע".

מוחמד אלבחירי, מנכ"ל המועצה וחבר הנהלה פעילה ברשות הניקוז, התייחס בין היתר, לאירועי החורף האחרון והערכות מוקדמת במסגרת תוכנית העבודה השנתית, לטובת ביצוע פעולות הגנה מפני הצפות באזורים שעלולים להיפגע מנזקי מי הנגר והסחף.

איל קנץ, מנכ"ל רשות הניקוז, הציג את התוכניות והדילמות שעולות מניהול השטחים הפתוחים וכן, את פעולות ההגנה על היישובים והשטחים החקלאיים, ואמר כי: "מינהלת שטחים פתוחים מורכבת משולחנות עבודה מקצועיים, שמאפשרים לייצר שיתופי פעולה עם כלל הגופים ובעלי העניין הפועלים במרחב, למטרת יצירת איזונים וריבוי תועלות לטובת הטבע והקהילות".

כאמור, בסיום הפגישה, נתן דני עטר אור ירוק לקידום תהליכי הקמת המינהלת, בניהול מקצועי של רשות הניקוז וגורמי המקצוע במועצה יחד עם קק"ל ורט"ג, שני גופים משמעותיים ושותפים מלאים לעשייה באגן החרוד.

עוד השתתפו בישיבה אינג' אופיר סלע, מהנדס רשות הניקוז, דב ימיני חשב הרשות ושירי פירדמן, מנהלת חינוך וקהילות ברשות.