נגישות

שימורי קרקע

קרקע בנאעורה
רשות ניקוז ונחלים ירדן דרומי מובילה עבודות שימור קרקע, בשיתוף משרד החקלאות והיישובים, במטרה למנוע את דילול הקרקע, ועוסקת בשני תחומים עיקריים: מניעת סחף קרקע. מניעת המלחה ושיפור ניקוז תת הקרקע.

מניעת סחף קרקע

הקרקע החקלאית (האדמה) היא משאב סופי ומתכלה שיש לשמר ולטפח. עקב תנאים טבעיים ו/או שימושי קרקע שונים נוצרים תהליכים הפוגעים ומדלדלים את הקרקע, כתוצאה מכך נפגע כושר "הנשיאה" (היצור) ונגרמת פגיעה (לעיתים בלתי הפיכה) בחקלאות ובסביבה. הקטנת הנגר והסחף במעלה אגן ההיקוות מעשירה את הקרקע ומצמצמת את הפגיעה בתשתיות במורד. החקלאות המודרנית האינטנסיבית מאיצה את תהליכי דילול הקרקע. עיקר בעיות הסחף הינן בשטחי השלחין בקרקעות מדרוניות שם ממשק החקלאות והעיבודים הרבים יוצרים תנאים אשר עלולים לגרום לעידוד סחף קרקע. רשות הניקוז מבצעת, בשיתוף פעולה עם החקלאים, פעולות שימור קרקע רבות אשר מטרתן מניעת סחף קרקע, הגדלת חלחול המים ומיתון שיטפונות. פעולות אלו מתרחשות הן בשטחים החקלאים והן שטחים הפתוחים. דוגמא לפעולות אלו הן השיחים – סוללות עפר אשר משמשות כטראסות ומותאמות לממשק הגידול המודרני (כל שיח נעשה לפי ממשק הגידול בכל שדה/מטע ספציפי). מטרת השיחים הינה מניעת סחף ע"י כך שהוא קוטע את הזרימה במורד ומוביל את המים בשיפועים מתונים אשר, כפועל יוצא, מאריכים את קווי הזרימה ומקלים על הניקוז במורד (הקטנת ספיקות ומניעת סחף אשר סותם את ערוצי הניקוז ועלול לגרום להצפות). בנוסף, מבוצעות בריכות השהייה ומלכודות סחף אשר מטרתן הגדלת חלחול המים ותפיסת הסחף במעלה (ככל הניתן) והשבתו לשטחים החקלאיים. בשנים האחרונות הובילה רשות הניקוז מהלך של החזרת קרקע חקלאית לאזורים חקלאיים סחופים ע"י ניצול עודפי חפירה של פרוייקטי תשתיות גדולים ובנייה של שיחים בשטחי שלחין מדרוניים. כמו כן, עוזרת רשות הניקוז, בשיתוף עם משרד החקלאות, בתכנון שדות ומטעים כך שישלבו בצורה האופטימלית ממשק גידול מודרני ויעיל, ממשק משמר קרקע (כיווני שורות, גידולי כיסוי, מתקני שימור קרקע, מינימום פליחה ועוד) וניקוז.

מניעת המלחה ושיפור ניקוז תת הקרקע

תהליך ההמלחה מתרחש בצורה טבעית בטבע כאשר כמות המלחים הנכנסת לאדמה (בדרך כלל דרך גשם) גדולה יותר מזו היוצאת. כאשר בחקלאות המודרנית מכניסים כמות מלחים גדולה באופן מלאכותי (השקיה, דישון) עלולה להיווצר האצה של תהליך ההמלחה ויש צורך לעזור למלחים לצאת . פעולה זו דרושה בעיקר היכן שניקוז תת הקרקע לקוי (אופייני לקרקעות החרסיתיות הכבדות של העמק). ע"י ביצוע של נקזים תת קרקעיים משפרים את ניקוז תת הקרקע וכך מאפשרים את יציאת המלחים. בנוסף ביצוע הניקוז התת קרקעי משפר את אוורור שורשי הצמח ומשפר את היבולים.

ניסוי ייחודי בצפון: שימורי קרקע ביער נאעורה

פרויקט נאעורה- הגנת על שטחים חקלאיים, כולל מספר פרויקטים גדולים של שימורי קרקע, שכולם מבוצעים כחלק מניסוי ראשוני שנערך בצפון הארץ, בשיתוף משרד החקלאות, מועצה אזורית הגלבוע ובשטחי קק"ל, לשתי מטרות:
1. מניעת הצפות בשטחים החקלאים של נאעורה
2. שימור מי הנגר בתוך חורשת קק"ל ומניעת התייבשות של החורשה.
בבסיס הפרויקט עומדת התפיסה לפיה יש לפעול לקליטת המים ולהשהות אותם בחורשה, לנזקם מהחורשה למעלה הדרך ובכך למנוע מהם להגיע לתוך ערוץ הנחל ולשטחים החקלאיים, דבר המונע הצפות. בין היתר, כחלק מהפרויקט, בוצעו עבודות בשיטות חקלאות מסורתית, כגון יצירת תלותיות המשהות את הנגר. בין האתגרים של הפרויקט- התמודדות עם מרבצי תורמוסים, הזקוקים אף הם לניתובי המים.

להמשך קריאה>>

מעבדה חיצונית לשימורי קרקע בבית שאן>>

יום עיון שימורי קרקע 2019>>
גלילה לראש העמוד