עידכון לציבור, מאי 2020

הוצאת סחף
עבודות להוצאת סחף מהנחלים

בתקופה זו מבצעת רשות הניקוז עבודות להוצאת סחף ופתיחת ערוצי הנחלים,
כחלק מהכנות לעונת הגשמים הבאה והסדרת הנחלים. העבודות מתבצעות לאורך נחל חרוד
ותימשכנה בכלל נחלי המרחב.