ניוזלטר מרץ

שותפות ושותפים יקרים,

החודש עברנו יחד למתכונת של פעילות במצב חירום, בהתאם למגבלות ולהנחיות שהוטלו על כולנו. יחד עם זאת, רשות הניקוז המשיכה את פעילותה וכל השירותים ניתנו כסדרם. בתוך כך, התבקשנו לסייע בפעולות שונות, שאינן מאפיינות שעת שגרה, והתאמנו את עצמנו לצרכים שעלו מהשטח.
עבודות התכנון והפרויקטים ממשיכים להתנהל מרחוק, הישיבות מתקיימות באמצעות טכנולוגיות און – ליין, כגון שיחות זום, ואנו נערכים ליום שאחרי המשבר.
ברצוני לחזק את ידיכם בעשייה בימים לא קלים אלו, ולהגיש לכם דיווח קצר אודות עשייתנו המשותפת,

שלכם ולרשותכם,
עובד יבין,
מנכ"ל רשות הניקוז


עבודות כיסוח במרחב
בימים אלו מבצעת רשות הניקוז עבודות כיסוח בשטחים הפתוחים ובנחלים, לרבות לאורך נחל חרוד בגלבוע, באתרים כדוגמת מטמנת שדמות דבורה בגליל התחתון ובשטחים פתוחים, דוגמת העיר בית שאן. העבודות מתבצעות בשיתוף הרשויות המקומיות והן חלק מהערכות של כולנו לקראת עונת הקיץ ופתיחת נופים לציבור לימים שלאחר משבר הקורונה, ובהתחשב בצרכים ובסיוע הנדרש במיוחד בימים אלו.
כיסוח

תחזוקת מצפים על שביל דרך נוף גאון הירדן
בוצעו תחזוקה וניקיון בכל המצפים לאורך שביל דרך נוף גאון הירדן. במסגרת העבודות הוסדרו חמישה מצפים, כחלק מהערכות לקראת עונת הקיץ ופתיחת המצפים לציבור לימים שלאחר משבר הקורונה
נוף

הקמת מצפה מעל גשר הישנה
החלו עבודות לחישוף השטח והכנת תשתית להקמת מצפה חדש על שביל עמק המעיינות, מעל גשר הישנה. העבודות כוללות ביצוע שבילים, מבואת חנייה ופרגולת תצפית.
הקמת התצפית מתבצעת בהובלת מועצה אזורית עמק המעיינות ובשיתוף רכז שביל עמק המעיינות וקהילת גשר. בשלב הבא נרקום חיבור בין קהילת גשר לתצפית החדשה, לצורך יצירת שייכות, טיפוח המקום וקיום פעילויות פנאי.
מצפה גשר הישנה

המשך עבודות ניקוז בשיתוף החקלאים בעוטף תבור
במסגרת קידום תכנית אגנית לעוטף הר תבור, שבמרכזה נחל תבור – ואדי אל בירה- وادي البيرة , ולאחר קיום כנס שיתוף חקלאי הכפרים לעידוד יוזמות לשימור קרקע והסדרת ניקוז- אנחנו ממשיכים בימים אלו בביצוע עבודות ניקוז בשטחים החקלאיים בדבוריה.
בשלב הראשון בוצעו מובילי מים וכעת מבצעת החלפת קו מי החקלאות הישן לקו חדש, רחב וחזק יותר. שיתופי הפעולה מתקיימים הודות לראש הרשות המקומית דבוריה, החקלאים ומשרד החקלאות.

שימור

שימור קרקע
בימים אלו אנו נמצאים בקידום שלבי תכנון לעבודות שימור קרקע יחד עם משרד החקלאות, כחלק מהערכות הקיץ למניעת הצפות בחורף, מתן פתרונות לחקלאים, ועמידה באתגרי ניקוז וניהול משק המים.
הפרויקטים מתוכננים להתבצע בכל המרחב החקלאי בשיתוף מועצות אזוריות הגליל התחתון, עמק המעיינות והגלבוע.
שימור קרקע