מובילים גישה ניהולית חדשנית לרשויות הניקוז


סיור שטח ולמידה משותף עם החברה להגנת הטבע, לצורך הטמעת הגישה הניהולית שמובילה רשות הניקוז בתכנית עוטף הר תבור

רשות ניקוז ונחלים ירדן דרומי שמה לה למטרת על לקדם שיקום נחלים בראייה אגנית משולבת, שמתייחסת לתא השטח כמכלול אחד על כל היבטיו ומורכבויותיו. אחד מעקרונות גישת הניהול האגני הוא ביצוע תהליכי איסוף מידע, למידה מכוונת עשייה ויצירת שיתופי פעולה עם כלל הגורמים הפועלים באגן. היום אירחנו סיור שטח ולמידה משותף עם החברה להגנת הטבע, לצורך הטמעת הגישה הניהולית שאנו מובילים בתכנית האגנית לעוטף הר תבור, יחד עם שותפינו הרבים לעשייה. במהלך היום סיירנו במחצבת דבוריה ליד נחל תבור, קיימנו תצפית מעל בקעת כסולות, ביקרנו במאגר בית קשת ודברת, בנחל השבעה וביקב תבור. בכל נקודה התקיים שיח מקצועי אודות ניהול אגני, סוגיות הדורשות טיפול משותף, דרכי התמודדות, תכניות קיימות ועתידיות ועוד.

אנו מודים לדנה טבצ'ניק מהחברה להגנת הטבע על שיתוף פעולה ייחודי זה ולשותפים לסיור ולדרך: מנכ"לי רשויות הניקוז, המשרד להגנת הסביבה, משרד החקלאות, תאגיד מיאהקום ורשות הטבע והגנים. דותן הרוש, פקח ניטור נחלים גולן ואגן מזרחי גליל- רט"ג חגי עוז, רכז תכניות חינוכיות בשביל ישראל, רט"ג שאוקאת שיבלי מזכיר מ.מ שיבלי אום אלגאנם, ניר חזיזה, מנהל מחלקת החינוך במועצה המקומית שיבלי אום אל גאנם ג'אודת שבלי, מנהל בית הספר שיבלי צוות רשות ניקוז ונחלים ירדן דרומי ולכל מי שלוקח חלק בתהליך, שמקודם במישורים רבים, הן בשטח והן בדרגים המדיניים