חדש! החל ביצוע שביל נחל קמה

נחל קמה
מכפר כמא ועד נחל תבור במורד כפר קיש: החלו העבודות לביצוע שביל נחל קמה, במקטע הראשון מפארק כפר כמא עד מעיין החמישה, תוך השתלבות עם אתר העתיקות חרבת שערה

בצל מגבלות הקורונה והצורך בהרחבת מערך השבילים בשטחים הפתוחים, מובילות מועצה מקומית כפר כמא ורשות ניקוז ונחלים ירדן דרומי, בשיתוף מועצה אזורית הגליל התחתון והקרן לשמירה על שטחים פתוחים, ביצוע שביל חדש במרחב אגן התבור.
השביל מיועד להולכי רגל והוא ממוקם לאורך נחל קמה, מכפר כמא ועד נחל תבור במורד כפר קיש. העבודות יבוצעו במקטעים, כאשר בימים אלו החל ביצוע המקטע הראשון – הצפוני, מפארק כפר כמא עד מעיין החמישה, לרבות השתלבות באתר העתיקות חרבת שערה.
העבודות כוללות פריסת מצעים חדשים, פינות ישיבה והשתלבות בדרכים קיימות.