הצלחה לפרויקט הניסיוני לשימור מי הנגר ביער

הצלחה לפרויקט הניסיוני לשימור מי הנגר ביער

אירועי הקיצון שפוקדים את העולם והארץ כחלק משינויי האקלים והידלדלות מי הגשמים ביערות, הביאו לפני כארבע שנים לתחילתו של הפרויקט הניסיוני הראשון מסוגו ביער נאעורה, במטרה לשמור על מי הנגר העילי בתחומי היער – ובכך לאפשר ליער להתקיים ובד בבד, להגן על חלקות חקלאיות במורד היער מפני הצפות.

במסגרת הפרויקט, בהובלת קק"ל, משרד החקלאות ורשות ניקוז ונחלים ירדן דרומי בוצעה מערכת סיכרונים וגדודיות המוטמעת בשטח ויוצרת מחסומים רבים למים, מה שמאפשר את היקוותם בשטח המיוער ומונע זרימה ישירה לשטחים במורד.

עבודות הניסוי מתבצעות בחלקת יער סמוכה לנאעורה שבשטח המועצה האזורית הגלבוע, אשר במהלך החודשים הקרובים תציע פריחה מרהיבה של תורמוסים (עונת השיא צפויה לחודש פברואר) למטיילים וכמו כן, מסלול אופניים של קק"ל, המהווה חלק מדרך נוף יער גבעת המורה.

"הניסוי נחל הצלחה והוכיח את עצמו לאורך השנים האחרונות, משכך, הוחלט להמשיך בעבודות, בהשקעה ניכרת של משרד החקלאות, המאפשרות את המשך ביצוע העבודות כיום בשטח היער, ואנו מודים לכל השותפים למיזם החשוב", ציין איל קנץ, מנכ"ל רשות הניקוז.