המשך פרויקט נחל מודע

עין מודע

בימים אלו אנו ממשיכים בעבודות להנחת מעביר מים מול קיבוץ שלוחות, בשיתוף מועצה אזורית עמק המעיינות ומשרד החקלאות, במסגרת פרויקט להסדרת נחל מודע, הגדלת החתך והסדרת השיפועים בנחל. הפרויקט צפוי להסתיים במהלך שנת 2020