"אריות הים" של רגבים "פרצו" את דרך נחל הקיבוצים


נוער רגבים- תוכנית חקלאית לימודית לנוער, יצאו לפעילות הסרת קנים ופתיחת ערוץ נחל הקיבוצים, בשיתוף עם מינהלת פארק המעיינות ורשות ניקוז ונחלים ירדן דרומי

בימים אלו מבצעת רשות ניקוז ונחלים ירדן דרומי עבודות שיקום אקולוגי בנחל הקיבוצים. העבודות מתבצעות עבור מינהלת פארק המעיינות, שלה שותפים רט"ג, קק"ל והמועצה האזורית עמק המעיינות.
"רגבים", תוכנית חקלאית לגיל התיכון הפועלת בטירת צבי שבעמק המעיינות, כוללת עבודות חקלאיות לצד לימודים לבגרות. נוער "רגבים" התגייס לביצוע העבודות, וזכה מיד לכינוי "אריות הים", לאחר ביצוע פעולות מרשימות להסרת הקנים, שסגרו את ערוץ הנחל למעבר המטיילים.
תודתנו למינהלת הפארק, נוער רגבים ולקיבוץ מעוז חיים, שתרמו את הסירה להעמסת הגזם.

רגבים