נגישות

רפורמת המדגים

מדגים

הרפורמה לטיפול במי פלט בענף המדגה

רשות ניקוז ונחלים ירדן דרומי, אשר בשטחה פועלים כ 70% מכלל המדגים בארץ, בחרה להוביל חשיבה אינטגרטיבית בראייה כלל מערכתית לענף המדגה ובניית מערכת היחסים שלו עם הסביבה.
חקלאות בכלל וחקלאות המדגה בפרט, מלבד היותה יצרן מזון, תורמת תרומה משמעותית לשמירה על הסביבה, על הנוף ועל השטחים הפתוחים.
ענף המדגה מנהל מערכת יחסים צמודה עם משאבי הטבע והסביבה ויש לו תרומה משמעותית בשמירה על משאבים אלו. כחלק משדרוג מערכת היחסים בין המדגה לבין הסביבה, הוחלט להכניס את מי הפלט של המדגים לתהליך של טיפול והסדרה באיכות המים וכן בממשק בין הנחל והסביבה.
להבנתנו, אחת הדרכים החשובות ליצירת חקלאות ברת קיימא הינה גיוס ורתימת כלל השותפים.
רשות ניקוז ונחלים ירדן דרומי הגישה דו"ח לקרן לשטחים פתוחים אשר משתתפת במימון הכנת תכנית לאשכול אקולוגי במדגים בעמקים חרוד, בית שאן והירדן ולמשרד החקלאות שאחראי על יישום הרפורמה לטיפול במי פלט מדגים, בהתאם לתקנות המשרד להגנת הסביבה. מטרת הדו"ח הינה בחינת אופן היישום המיטבי של הרפורמה לטיפול במי פלט בריכות הדגים בדגש על בדיקת הפוטנציאל והמשמעויות של יישום פתרון משותף לאשכול מדגים .
בדו"ח נבחנו מספר תחומים, ביניהם סטטוטוריקה של הענף, ניהול תפעול וחדשנות, נושאים סביבתיים ואקולוגיים ובחינה כלכלית של משקי הענף- יצירת משק מודל בתרחישים שונים בהתייחסות לתיקון 27 לחוק המים. בנוסף, ניסינו לתת ערך כלכלי לנוף הייחודי של בריכות דגים פתוחות והתועלות הכלכליות הנלוות מעצם קיומן, אם כי, לא בחנו עלויות של הזנחה של אזור זה אם ענף המדגה יחדל להתקיים (עלויות שתהיינה גבוהות מאוד למשק).
הרפורמה תופסת את הענף בתקופה קשה מאוד ועם איומים רבים, אשר מקשים לראות את ההזדמנות לענף המדגה ולתרומה המשמעותית שלו לנוף ולסביבה.
בעבודה זו, נתנו דגש על ההיתכנות ועל היתרון שיש בשיתופי פעולה עם כלל הגופים הפועלים באזור בנושאי סביבה וחקלאות לטובת המדגים, הקיבוצים, הנחלים, בתי הגידול, בעלי החיים, כלל המטיילים והסביבה כולה. 
אנו מאמינים ששיתופי פעולה אלה, יביאו את התועלות הכלכליות לפרט ולסביבה לכדי מיצוי גבוה יותר מאשר בצורה פרטנית, וניצול משאבי המדינה שעומדים לרשות הרפורמה יהיה יעיל בדרך זו לאין ערוך.
ברצוננו להודות לצוות היועצים הרב שליווה את תהליך בניית התוכנית, לשיתוף הפעולה מצד אגף הדייג במשרד החקלאות, ארגון מגדלי הדגים, הדייגים והגופים הרבים שהתגייסו לתרום מהידע והניסיון שלהם לטובת הצלחת התהליך.


לקריאת הדו"ח המלא>>

לקריאת דוח פרגורמה מסכם>>

עמק חרוד ממחצבת חפציבה
גלילה לראש העמוד