נגישות

נהר הירדן הדרומי

נהר הירדן

נהר הירדן מהווה גבול בינלאומי בין ישראל וירדן, והוא בעל משמעות בינלאומית חזקה, נרחבת ועמוקה – דתית, פולקלורית, (בנצרות וביהדות), גיאופוליטית ותיירותית.
למרות חשיבותו הרבה, נהר הירדן סובל משנים רבות של הזנחה. מפלס המים נמוך, המים מזוהמים ומלוחים- לאחר שנים של הזרמת שפכים מישראל, ירדן והרשות הפלשתינאית. הנהר אינו נגיש לציבור – מי שחפץ לשכשך רגליו בירדן ימצא בינו ובין הנהר גדר מערכת ורצועת מוקשים.

רשות ניקוז ונחלים ירדן דרומי מובילה את שיקום הירדן הדרומי בקטע שבין שפך נהר הירמוך לירדן ועד הקו הירוק. למשימה החשובה חברו: משרד החקלאות, המשרד להגנת הסביבה, המשרד לשיתוף אזורי, המשרד להגנת הסביבה, רשות המים, מוא"ז עמק המעיינות, העיר בית שאן וגורמים נוספים רבים ממשלתיים וציבוריים.

השלב הראשון בשיקום הנהר הינו הכנת תכנית אב נופית- תיירותית לירדן הדרומי (מנהריים דרומה). התכנית הינה תכנית כוללת אשר תיתן מענה לשמירה על ערכי הטבע והנוף ושיקום הנהר, בד בבד עם פיתוח נופי והקמת מיזמים תיירותיים כמנוף כלכלי לתושבי האזור.


מסמך תוכנית האב לירדן הדרומי>>

תוכנית המים לנהר הירדן הדרומי>>

לסרטון תכנית האב לנהר הירדן הדרומי >>

לסרטון שיקום נהר הירדן הדרומי >>

פרק אקולוגיה>>

פרק ארכיאולוגיה>>

פרק אתרי מורשת>>

פרק חקלאות>>

פרק ניקוז>>

אפיון מצב אקולוגי>>

שביל נוף גאון הירדן

שביל נוף גאון הירדן עובר מדרום לכנרת ומלווה את נהר הירדן לאורך דרך המערכת הישנה מעל פיתולי גאון הירדן. מקטע השביל שבו מתמקד הפרויקט הוא בין מעוז חיים בדרום עד אשדות יעקב איחוד בצפון והוא חלק מיישום תוכנית האב. אורך השביל כ-20 ק"מ ומספק לעובר בה מבט ייחודי ומרהיב על הרי הגלעד ונהר הירדן הדרומי שהוא נכס היסטורי, דתי ותרבותי בנוסף להיותו נכס טבע ייחודי. השביל קושר אתרים מזרחית לכביש 90 בתחומי מורשת, צפרות, היסטוריה וארכיאולוגיה. לאורך השביל רחבות מנוחה ותצפית עם שילוט המספק מידע על הירדן הדרומי והאזור כולו התכנית מקדמת את שימור הערכים המיוחדים, פיתוחו מתחשב בייחודו של המרחב הכפרי-פסטוראלי ובערכיו הטבעיים והנגשתו לציבור מחזקת הזיקה של תושבי המקום לנהר הירדן. בנוסף ניתן דגש בפיתוח לשמירה על הרציפות האקולוגית והנופית לאורך נהר הירדן. כיום בשטח ישנו תוואי דרך בחלקו אספלט ובחלקו עפר שאיננו מוסדר ולא מאפשר עצירה מסודרת ושהייה אל מול הנוף. שביל לכל סוגי הרכבים ולאופניים העובר בסמוך לגדר המערכת וצופה על נהר הירדן ורכסי ההרים בממלכת ירדן. השביל חופף בחלקו לשביל עמק המעיינות, והוא משמש גם את תיירות הציפורים לאור מספר המאגרים והבריכות לאורכו.

לאורך השביל הוקמו מספר מצפורים לרווחת המטיילים:

• תצפית גאון הירדן
• תל מלוח
• תל כרפס
• תצפית מעבר גבול
• שפך נחל חרוד
• תצפית תל ישמעאל
• חורשת ירדנה-בית יוסף
• תצפית נווה אור
• משטרת גשר הישנה 

נהר הירדן הדרומי

שביל עמק המעיינות

שביל עמק המעיינות נולד במכינת העמק כרעיון לשלב בין מיזם בשטח לבין פלטפורמה חינוכית. עם הזמן השביל התממש קודם כל ברמה הפיזית, הוא תוכנן וסומן בשטח בצבע כתום ונפרץ גם פיזית בטוריות ומעדרים והרבה זעה של חניכי מכינת העמק וקבוצות שהגיעו לשביל טיילו ועבדו. השביל, שחגג עשור בשנת 2019, מפגיש את המטייל עם מגוון הנופים והאתרים של העמק. המיזם הפיזי הפך מהר מאוד לפלטפורמה למספר רב של פרויקטים חינוכיים, כאשר חוט השדרה הרעיוני הוא שמשמעות הדרך היא בהליכה ובתהליך עצמו ולא רק ביעד הסופי. השביל ממשיך לייצר ולהצמיח מיזמים שונים. את פעילות השביל מובילה מועצה אזורית עמק המעיינות, בשיתוף עם גורמים רבים, לרבות רשות הניקוז.

תוכנית האב למרחב אקווטי עמק המעיינות

רשות הניקוז והמועצה האזורית עמק המעיינות, מקדמים גיבוש תוכנית האב למרחב אקווטי עמק המעיינות, שמטרתה ניהול משאבי המים הטבעיים העיליים בעמק המעיינות. נכון לשנת 2019 , יצא צוות היועצים המקצועיים לגיבוש התוכנית ולסיור ראשון במעיינות שבין עין הנציב לטירת צבי, באזור הרור (מדרגה תיכונה), במהלכו נצפו מעיינות פתוחים לציבור ללא תחזוקה, מעיינות מתוחזקים ומעיינות אחוזים, שאינם פתוחים לציבור. לצוות היועצים כולל מומחים לתחומי הידרולוגיה, אקולוגיה, כלכלה, אדריכלות נוף, שיתוף הציבור ועוד. גיבוש התוכנית מתאפשר הודות לסיוע הקרן לשטחים פתוחים- רמ"י (רשות מקרקעי ישראל).

מפולת בירדן

כתוצאה מזרימות חזקות הגדה המערבית של נהר הירדן בסמוך לישוב ירדנה התמוטטה וגרמה לעצירת הזרימה בנהר. כתוצאה מכך נפגעו המשקים המתבססים של מי הירדן לצרכי חקלאות. רשות הניקוז ביצעה שיתוף פעולה יוצא דופן בין הישראלים לירדנים לפתיחת ערוץ הנחל.
גלילה לראש העמוד