יצירת קשר

מדגים
אייקון מיקום
אייקון טלפון
אייקון פקס

כתובת: קיבוץ בית השיטה 1080100

טלפון: 04-6532854

פקס: 04-6532896

בעלי תפקידים

איל קנץ, מנכ"ל רשות הניקוז
ליאת וולפין, מנהלת המשרד
גלבוע קמינסקי, מנהל מחלקת פרויקטים
שירי פירדמן, מ. מח' קהל, קהילה וחינוך
דב ימיני, חשב רשות הניקוז
אינג' אופיר סלע, מנהל אגף הנדסה
ורד ברקוביץ' – מנהלת חשבונות