יצירת קשר

מדגים
אייקון מיקום
אייקון טלפון
אייקון פקס

כתובת: קיבוץ בית השיטה 1080100

טלפון: 04-6532854

פקס: 04-6532896

בעלי תפקידים

עובד יבין, מנכ"ל הרשות
חיה גודל, מנהלת משרד
גלבוע קמינסקי, מנהל מחלקת פרויקטים
ענת ברזילי, מהנדסת הרשות
שירי פירדמן, מנהלת מחלקת קהל, קהילה וחינוך
דב ימיני, חשב רשות הניקוז