כ-1.5 מיליון שקל מושקעים בפרויקטים לשימור קרקע ביישובי הגלבוע

בגלבוע פועלים במרץ רב לביסוס האחיזה בקרקעות החקלאיות ושימור המרחב, לצד פיתוח מנופים חקלאים. בימים אלו מתבצעות פעולות משמעותיות לשימור קרקע ולהגנה על השטחים החקלאיים, בהיקף של כ-1.5 מיליון שקל, בשיתוף הקהילות והחקלאים, והן צפויות להסתיים לפני עונת הגשמים.

"קרקע חקלאית היא אמצעי ייצור בסיסי ומשאב טבע חיוני לקיום חקלאי הגלבוע", אומר עובד נור, ראש המועצה. "שיטות העיבוד המקובלות בגלבוע (חקלאות מפותחת ומתקדמת), מחייבות להתייחס לקרקע כאל משאב מתכלה, ולבצע בו פעילות להשבחת ערכיו וניהול הנגר, ובכך לשמור על איכות וכמות היבולים.
אנו אחת מהמועצות הגדולות בשטחיה החקלאיים, והחקלאות היא מקור פרנסה משמעותי של תושבינו. מכאן, החשיבות הרבה שאנו מייחסים לפעילות של שימור קרקע חקלאית".

לצורך הפרויקטים חברו חקלאי הגלבוע, לרשות ניקוז ונחלים ירדן דרומי (המוכרת כרשות מובילה בתחום עבודות שימור קרקע), ובהובלה תקציבית של משרד החקלאות, החל ביצוע 6 פרויקטים שונים באדמות החקלאיות של עין-חרוד איחוד, כפר יחזקאל, מולדת, גבע, רמת-צבי ובית-אלפא.
בין השאר מדובר על פרויקט הסדרה של תעלה "קומי", המהווה גבול בין 2 קיבוצי 'העין חרודים'. בנוסף תבוצע תעלת הגנה חדשה על חלקה ד' בשטחי עין-חרוד איחוד. ביישוב מולדת, בהמשך לפרויקט שבוצע בשנה שעברה, נמצאות לקראת סיום עבודות לאורך מרכז שטח המושקה על ידי קונוע מעגלי. בתוך כך, בשבועות הקרובים יחל פרויקט לשימור קרקע בכפר יחזקאל, במסגרתו יעשה שימוש במגוון אמצעים להטיה וקצירת נגר, הסדרה של תעלות הגנה קיימות, יצירת שיפוע צד לדרכי עפר וביצוע מעבירים איריים מבטון. ברמת צבי הפרויקט יתחיל בשבועות הקרובים והוא כולל הסדרת נתיב זרימה לאורך דרך עפר, ביצוע הגנות נקודתיות על גידולי המטעים, דיפון דרך חקלאית באבן ליצירת "דרך מים", ועוד.
בבית אלפא הפרויקט, אשר יוצא לדרך בשבוע הבא, כולל הסדרת שיפוע דרך ליצירת נתיב זרימה, שתילת צמחים המשמשים להאטת הזרימה, ביצוע של מעביר אירי מבטון ועוד. פרויקטים אלו מצטרפים לפרויקט שבוצע בקיבוץ גבע בחודש שעבר, שכלל ייצוב הקרקע ומניעת מכלול תהליכים בהידלדלות האדמה.

עובד יבין, מנכ"ל רשות הניקוז ביקש להודות למועצה ולצוותים על שיתוף הפעולה וציין כי: "פעולות להסדרת ניקוז ותשתיות בשטחים החקלאיים ובאגני הנחלים מתבצעות לאורך הקיץ, על מנת שנגיע לעונת החורף מוכנים לכל תרחיש. אירועי קיצון מתקיימים אחת למאה שנים אולם ישנם אירועי משקעים שכיחים מידי שנה שגם אליהם אנו נערכים, בדגש על ניהול הנגר באיזונים שבין צרכי הטבע והאדם, תוך ראיית מכלול הצרכים העולים מהשטח".