איפה מתקיימות עבודות תחזוקה נופית?

תחזוקה

אביב 2022 כבר כאן ואנחנו בעיצומן של עבודות תחזוקה נופית לאורך הנחלים, המאפשרות למבקרים, מטיילים וקהילות האזור להנות מנופים פתוחים ומסודרים
3.4.22

רשות ניקוז ונחלים ירדן דרומי פועלת לתחזוקת והסדרת הנחלים כל השנה ולקראת האביב מבצעת תחזוקה נופית, המאפשרת לכם להנות מנופי האביב. איפה תראו אותנו בפעולה?
באגן החרוד, לאורך תוואי הנחל מתבצעות עבודות הסדרה נופית של צוותי השטח שלנו ובאגן הירדן הדרומי, שם זכינו לשיתוף פעולה ראשון מסוגו עם עמותת "חיבורים בחקלאות בית שאן והעמק", המפעילה קבוצות נוער מתנדבות במרחב.
בהובלת מועצה אזורית עמק המעיינות ובשת"פ העמותה יצאנו יחד לתחזוקת מצפים לאורך דרך נוף גאון הירדן. תודתנו לארבעת המתנדבים ממכינת ארגמן ולמדריך ינון, אשר מטפחים יחד מצפים על השביל.