כל מה שקורה ברשות הניקוז


פיתוח הכפר ופיתוח נופי

פיתוח הכפר ופיתוח נופי

רשות ניקוז ונחלים ירדן דרומי פועלת מתוקף סמכותה כרשות נחל לשיקום ופיתוח הנוף במרחב הפתוח, למען שמירה על ערכי הטבע
שימור קרקע והשהיית נגר

שימור קרקע והשהיית נגר

רשות הניקוז כרשות שימור קרקע מעוניינת לקדם כמה שיותר פרויקטים של עבודות שימור קרקע בתחומה.הרשות רואה בעודפי עפר של עבודות
חינוך סביבתי

חינוך סביבתי

רשות ניקוז רואה בתכנית חינוכית תומכת חלק בלתי נפרד משיקום נחלים ומעינות. תכניות שכאלה, תורמות לחיזוק הקשר של הקהילה המקומית

שותפים


תיירות הצפון הקרוב
מועצה אזורית הגלבוע
מועצה אזורית עמק המעיינות
הרשות לפיתוח הגליל
המועצה האזורית גליל תחתון