כל מה שקורה ברשות הניקוז


חינוך סביבתי

חינוך סביבתי

רשות ניקוז רואה בתכנית חינוכית תומכת חלק בלתי נפרד משיקום נחלים ומעינות. תכניות שכאלה, תורמות לחיזוק הקשר של הקהילה המקומית
תוכניות מים

תוכניות מים

תכנית המים לנחלים חרוד ותבור כוללת שחרור מעיינות ופיחת ערוצי הנחלים מחסמים. מניעת כניסות של מזהמים לנחל. מימוש החזון בשלביו
שיקום נחלים

שיקום נחלים

מודל המדגיםגיבוש נוהל גידול דגים בבריכות ובמאגרים אשר באגן הנחל ללא פגיעה סביבתית בנחל ובסביבתו על-פי עקרונות הרפורמה החדשה במדגים.עקרונות

שותפים


תיירות הצפון הקרוב
מועצה אזורית הגלבוע
מועצה אזורית עמק המעיינות
הרשות לפיתוח הגליל
המועצה האזורית גליל תחתון