חדשות
דרוש/ה פרויקטור/ית להטמעת מערכת מידע גיאוגרפית והתאמתה עבור הישובים בשטחה
רשות ניקוז ירדן דרומי - מכרז לרכישת 84 מטר צינורות דחיקה מבטון, קוטר 2 מטר
לחצו כאן לפרטים
ספר "ירדן גלבוע ותבור"
בהפקת רשות ניקוז ונחלים ירדן דרומי וחברת אלבטרוס קו
סרטון - שיקום נהר הירדן
לחצו כאן לסרטון שיקום נהר
1 2 3 4

נהר הירדן הדרומי הינו אחד הנחלים החשובים ביותר בישראל. הנהר מהווה גבול בינלאומי בין ישראל וירדן, והוא בעל משמעות בינלאומית חזקה, נרחבת ועמוקה – דתית, אמונתית, פולקלורית, (בנצרות וביהדות), גיאופוליטית ותיירותית.רשות ניקוז ונחלים ירדן דרומי, המועצה האזורית

רשות הניקוז הינה גוף סטטוטורי עצמאי שהקמתו נקבעה בחוק הניקוז וההגנה מפני שטפונות התשי"ח 1957, וחברים בה נציגי 29 הרשויות המקומיות הנכללות בתחומהּ ונציגי ממשלה.

אתרי תיירות

  • מוזאונים, עתיקות ומורשת

    כאן תגלו פנינות הסטוריות המספרות סיפורים מרתקים של תקופות שונות לאורך ההסטוריה.
    קרא עוד…

  • בריכות ונחלים

    עשרות רבות של מעיינות ונחלים, קטנים וגדולים, גלויים ונסתרים זורמים באגן ההיקוות של הירדן הדרומי.  קרא עוד…

מנהלת סביבתית - חינוך לשמירה על הטבע

במסגרת פעילות רשות נחל הוקמה "מנהלת סביבתית" מטרתה – להטמיע בקרב תושבי האזור שייכות ומודעות סביבתית. לטפח את ערכי הנחל והטבע . קרא עוד…

שימור ושיקום נחלים

שיקום נחלים והחזרתם למצב ה"טבעי" על ידי שמירה על צרכי השכנים לנחל כמו חקלאים ואחרים. שמירה והחזרה של המגוון הביולוגי הטבעי בנחלים. קרא עוד…

שימור קרקע וניקוז

שימור קרקע לטובת שמירה על שטחי העיבוד לשנים הבאות ומניעת איבוד שטחי חקלאות. השהיית נגר וסחף למניעת עירוצים בשדות החקלאיים. קרא עוד…