כל מה שקורה ברשות הניקוז

ניקוז

ניקוז

התאמת נחל חרוד לרכבת העמק רשות הניקוז הסדירה את תוואי נחל חרוד כך שיתאים לספיקות
שימור קרקע והשהיית נגר

שימור קרקע והשהיית נגר

רשות הניקוז כרשות שימור קרקע מעוניינת לקדם כמה שיותר פרויקטים של עבודות שימור קרקע בתחומה.
פיתוח הכפר ופיתוח נופי

פיתוח הכפר ופיתוח נופי

רשות ניקוז ונחלים ירדן דרומי פועלת מתוקף סמכותה כרשות נחל לשיקום ופיתוח הנוף במרחב הפתוח,